http://oms.com.pl http://zlomrex.pl
http://oms.com.pl/informacje http://oms.com.pl/walki/ http://oms.com.pl/download/ http://oms.com.pl/system/ http://oms.com.pl/sekretariat/ http://oms.com.pl/projektue/
wersja polska english version deutsch version deutsh version deutsh version
      Dzisiaj jest
  Informacje podstawowe
  Historia
  Zarząd
  Rada nadzorcza


  Strona główna
  Powrót do poprzedniej


  
Drukuj tą stronę
  Zapisz lokalnie
  Poleć znajomemu
Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów , w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOWACYJNY RECYKLING

Cel projektu:
Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego ekonomicznie procesu recyklingu niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów. Celem działań w tym zakresie jest opracowanie innowacyjnej, kompleksowej technologii produkcji odlewanych wyrobów w postaci kształtowników i prętów przeznaczonych na elementy armatury wodnej i gazowej oraz elementy ślizgowe maszyn. Założenia techniczne procesu przewidują połączenie działań związanych z przygotowaniem materiałów wsadowych obejmujących operacje ich segregacji, czyszczenia, wstępnego zagęszczania z procesem topienia i odlewania w jeden zintegrowany, ciągły system produkcyjny, co w znaczący sposób wpłynie na obniżenie strat materiałowych oraz energetycznych. Zastosowanie proponowanej technologii umożliwi zwiększenie w strukturze wsadowej udziału odpadów w postaci wiórów do 100%. Osiągnięcie założonych celów projektu będzie realizowane poprzez zespół działań kompleksowych.

Planowane efekty:
Kompleksowa technologia recyklingu odpadów w postaci wiórów powstających po obróbce skrawaniem, będąca rezultatem projektu, umożliwi: wykorzystanie niskojakościowych odpadów w postaci zaolejonych wiórów w ilości do 100 % udziału we wsadzie, przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów, zwiększenie uzysku topienia w stosunku do stosowanej tradycyjnej technologii zmniejszenie ilości zgarów i ograniczenie udziału frakcji metalicznej w odpadach lepszą stabilność jakościową odlewanych półwyrobów w postaci prętów, tulei i kształtowników wraz ze spełnieniem rygorystycznych wymagań normy PN-EN 1982, istotne zmniejszenie uciążliwości dla środowiska dzięki znacznie bardziej efektywnemu recyklingowi odpadów, zmniejszeniem energochłonności, obniżeniu kosztów transportu, zmniejszeniu emisji gazów.

Wartość projektu: 9 343 660,67 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 343 660,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 024 252,23 zł

                                                                                            Dodaj do ulubionych | Ustaw jako startową | Przydatne programy | Mapa serwisu